Vlajka Polské republiky

vlajka_Polsko

Polská vlajka má obdélníkový tvar a je podélně rozdělená na dva pruhy: bílý na vrchu a červený na spodku. Barvy polské vlajky pocházejí z polského znaku, bílé orlice s korunou v červeném poli, který vznikl roku 1228. Tyto barvy jsou ustanovené v polské ústavě.

Polská republika je stát ležící ve střední Evropě. Polsko hraničí s Německem na západě, s Českem a Slovenskem na jihu, Běloruskem a Ukrajinou na východě a s Litvou a Ruskem (Kaliningradská oblast) na severu. Ze severu má Polsko přístup k Baltskému moři se 770 km pobřeží. Povrch je převážně rovinatý, hory tvoří většinu jižní hranice.

Počátky polského státu a jeho christianizace sahají do 10. století, Polské království, které roku 1569 prohloubilo unii s Litvou, bylo jedním z mocných evropských států, avšak zaniklo v trojím dělení Polska (1772 - 1795). Roku 1918 bylo Polsko obnoveno jako republika. Po 2. světové válce, která zemi velmi těžce postihla, bylo Polsko do roku 1989 socialistickou republikou. Současné Polsko je s 38 miliony obyvatel osmý nejlidnatější stát Evropy. Oproti minulým dobám však tvoří po roce 1945 naprostou většinu Poláci, nábožensky římští katolíci. Největší koncentrace obyvatelstva a průmyslu je v Horním Slezsku. Hlavním městem je Varšava, do raného novověku jím byl Krakov. Polsko je mj. členskou zemí Evropské unie, Severoatlantické aliance (NATO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světové obchodní organizace (WTO) a Visegrádské skupiny.

Barvy na polské vlajce

Symbolika barev se vyvíjela s dobou, jsou různé interpretace:

  • Alegorie bílého orla vznášejícího se nad zapadajícím sluncem.
  • Spojení nejvyšších hodnot lidského ducha s posvátnou obětí krve za svobodu.
  • Výraz přání polského lidu žít v míru a socialismu.

Historie Polska

Bílá a červená barva pochází z erbů ze 13. století, ale oficiálními národními barvami se staly až 7. listopadu 1831, během listopadového povstání, schválil polský parlament (polsky: Sejm) rozhodnutí, že polská vlajka bude bílá a červená (podle barev znaku Polsko-litevské unie). Vlajku schválili 1. srpna 1919. V ústavě stojí: „Barvami Polské republiky jsou bílá a červená v podélných souběžných pásech, horní je bíly a dolní červený". V roce 1992 nová polská vláda potvrdila, že zástava zůstane v platnosti i nadále. Vlajka bez znaku s orlicí se používá na souši.

Polská vlajka se znakem

Od roku 1955 jsou v Polsku dva vzory státních vlajek. Jeden, už popsaný výše a druhý, na kterém je uprostřed horního bílého pruhu zobrazená polská orlice. Polskou vlajku s orlicí ve středu používají polští námořníci během plaveb po moři. Tato vlajka byla taktéž schválena v roce 1919 a byla určena pro polské zastupitelské úřady v zahraničí a obchodní lodě. V letech 1928 - 1938 byla vlajka s orlicí jen námořní vlajkou na odlišení se od běžné vlajky. Od roku 1938 ji opět používají polské úřady v zahraničí. Dekret ze 7. prosince 1955 potvrdil toto užívání polské vlajky a rozšířil ho o letiště a letadla létající do zahraničí. Ústava z 31. ledna 1980 rozšířila používání vlajky o přístavní úřady. Obrys orlice červeným lemem v bílém páse se také změnil se změnou státního znaku.
Vlajku s orlicí Polské republiky používají podle článku 8 ústavy z roku 1997:
 

Články

Další aktuality

Z blogu o heraldice

Další články

cz pl de hu en it es ru fr

Pečeť kvality

(+420) 603 531 589