Grafické a heraldické služby

Grafické a heraldické služby. Potřebujete zpracovat městské či obecní symboly? Svěřte se nám, jsme odborná firma s dlouholetou tradicí. Vytvoříme pro vás heraldický návrh nového znaku i vlajky při dodržení tradičních heraldických pravidel. Dbáme na kvalitu naší heraldické práce, o čemž svědčí i to, že ve svém oboru patříme k nejúspěšnějším v České republice.

Heraldické služby, návrhy znaků a vlajek. Heraldik Zdeněk Velebný

Heraldická kancelář

Již od roku 1992 je jednou ze součástí naší firmy heraldická kancelář, kterou vede uznávaný heraldik a výtvarník Zdeněk Velebný. Je autorem více jek 150 obecních symbolů, mnoha rodinných erbů a dalších heraldických znaků.


Obecní, městská a rodinná heraldika. Heraldické služby, návrhy znaků a vlajek

Ukázka procesu tvorby heralidckého návrhu

Kdy se na heraldickou kancelář obrátit?

Pokud nejste zcela spokojeni s podobou vašeho stávajícího znaku, zajistíme jeho nové výtvarné zpracování. Není to v žádném případě v rozporu s pravidly heraldické společnosti, neboť pro heraldiku je závazný popis (blason), nikoli přesná výtvarná podoba.

Práce heraldické kanceláře spočívá ve studiu dostupných archivních materiálů v místních, okresních a státních archívech. Informace o heraldice znaků získané z těchto zdrojů jsou zpracovány s přihlédnutím k pomocným historickým vědám* a následně převedeny do grafického návrhu. Všechna získaná fakta následně získáte k dispozici pro další využití.

Samozřejmostí je i zajištění veškerých průvodních služeb. Služby spojené s heraldikou obecní končí až jejím schválením heraldickou komisí Parlamentu ČR. Dodáme vám také elektronické zpracování znaku a praporu.
Naším dalším zajímavým produktem je výroba pečetí a raznic pro slepotisk, které opět získávají svůj ceremoniální význam.

Co které pojmy znamenají?

  1. heraldika je nauka o znacích
  2. vexilologie je nauka o vlajkách
  3. sfragistika je nauka o pečetích

Městské, obecní i rodinné symboly od heraldika Zdeňka Velebného, vám poskytnou záruku odborného i kvalitního výtvarného zpracování.

cz pl de en ru

Pečeť kvality

(+420) 603 531 589